Päivitys: COVID-19

Osana poikkeustilanteisiin tai tartuntatautiepidemioihin liittyvää varautumissuunnitelmaa koronaviruksen leviämisen estämiseksi Venäjän alueella 18.maaliskuuta 2020 alkaen Venäjän hallituksen 16.3.2020 asettaman 635-p, 25.3.2020 No. 730 -r ja  29.4.2020 No.1170-r määräysten mukaan kunnes toisin ilmoitetaan viisumihakemusten vastaanottaminen ja viisumeiden myöntäminen on toistaiseksi keskeytetty kaikissa Venäjän edustustoissa ulkomailla mukaan lukien Venäjän Suurlähetystön Konsuliosastossa Suomessa, Venäjän Kansliassa Lappeenrannassa, Venäjän Pääkonsulaatissa Turussa. Määräyksen mukaan viisumia saa poikkeuksellisesti hakea ainoastaan seuraavista syistä: diplomaatti- ja virkaviisumit, tavalliset liikematkaviisumit ainoastaan miehistön jäsenille ja kuljettajille, jotka hoitavat kansainvälistä liikennettä, osalle teknistä huoltoa tarjoaville henkilöille (vain erikoistapauksissa ja ohjeiden mukaan), sekä tavalliset yksityisviisumit, joita myönnetään ulkomaan kansalaisille ja kansalaisuudettomille hakijoille lähisukulaisen kuoleman tai vakavan sairauden tapauksessa, ja Venäjän kansalaisten perheenjäsenille.  

Kaikki Venäjän Viisumipalvelukeskukset Helsingissä, Turussa ja Lappeenrannassa pysyvät toistaiseksi kiinni.  

Venäjä rajoittaa rajanylitysliikennettä koronaviruksen leviämisen estämiseksi, joten ulkomaan kansalaiset ja kansalaisuudettomat matkustajat eivät pääse Venäjälle. Rajoitus tuli voimaan 18.3.2020klo 00.00 alkaen ja pysyy voimassa toistaiseksi.

E-viisumeiden hakeminen on toistaiseksi keskeytetty. 

Lisätietoa viisumeista saa sähköpostitse: infohel@russiavisacentre.com. Poikkeustilanteessa suositellaan olemaan yhteydessä suoraan Venäjän Federation edustustojen kanssa Suomessa: https://helsinki.mid.ru/obsaa-informacia