Kuka voi jättää hakemuksesi

Ulkomaan kansalainen, jolla on kaikki Venäjän-viisumin hakemukseen vaadittavat asiakirjat, voi joko jättää asiakirjat johonkin Venäjän viisumikeskukseen ilman ajanvarausta tai lähimpään Venäjän suurlähetystöön vain ajanvarauksella.

 Venäjän-viisumin hakemukseen vaadittavat asiakirjat voi jättää:

  • henkilö, joka hakee viisumia Venäjälle (hakija)
  • mikäli hakija on esteellinen, esimerkiksi vanhus, hänen laillinen edustajansa esitettyään vahvistavat asiakirjat, jotka on käännetty venäjäksi tai englanniksi
  • hakijan perheenjäsen tai sukulainen esitettyään sukulaisuussuhteen vahvistavan asiakirjan
  • hakijan valtuutettu edustaja esitettyään notaarin vahvistaman valtakirjan
  • Venäjän Viisumikeskuksen akkreditoiman matkatoimiston valtuuttama edustaja (kuriiri)
  • valtion tai kaupallisen organisaation edustaja, jolla on asianmukainen liiketoimintatodistus, asianomaisen organisaation työntekijän/työntekijöiden ja mukana matkustavien perheenjäsenten puolesta.
  • julkisen organisaation tai oppilaitoksen edustaja, jolla on asianmukainen todistus, Venäjälle tähän organisaatioon/oppilaitokseen liittyvistä syistä lähtevien henkilöiden puolesta (tämä on vahvistettava myös asianomaisen organisaation antamassa saatekirjeessä).
  • Viisumit virallisten suomalaisten delegaatioiden jäsenille ja Suomen konsulaattien tai suurlähetystöjen työntekijöille, jotka matkustavat Venäjälle työ- tai liikematkalle, antaa Venäjän suurlähetystö Suomen valtion kirjallisten suositusten perusteella.

Viisumihakemuksen käsittelyaika arvioidaan siitä hetkestä, kun viisumikeskuksen kuriiri toimittaa hakijan asiakirjat suurlähetystöön.

Hakija vastaa täysin viisumihakemukseen liittyvien asiakirjojen täydellisyydestä, Venäjän lainsäädännön mukaisuudesta sekä annettujen tietojen oikeellisuudesta. Mikäli hakemus liitteineen ei täytä vaatimuksia, viisumi voidaan evätä tai viisumilajia, viisumin voimassaoloaikaa tai haettujen käyntikertojen määrää voidaan muuttaa.