Venäjän kansalaisten perheenjäsenet

Lainmuutoksen myötä (Laki Venäjältä poistumisesta ja Venäjälle saapumisesta, 15.8.1996 114-FL, voimassa 12.3.2010 alkaen) Suomessa laillisesti oleskelevat Venäjän kansalaiset voivat hakea viisumia muunmaalaisille perheenjäsenilleen (puolisoilleen, alle 18-vuotiaille lapsilleen ja vammaisille lapsilleen ilman ikärajaa), jotta nämä voivat matkustaa Venäjälle hakemuksen täyttäneen ja allekirjoittaneen Venäjän kansalaisen kanssa. 

Tämän hakemuksen perusteella Venäjän kansalaisten perheenjäsenille voidaan myöntää kerta- tai kaksikertaviisumi enintään 90 päiväksi. Hakemusten käsittelyaika on vähintään 5 työpäivää.

Seuraavat ehdot on täytettävä:

Venäjän kansalaisen on allekirjoitettava viisumikutsu Venäjän viisumipalvelukeskuksessa virkailijan läsnä ollessa. Perheenjäsenen läsnäoloa ei vaadita. Viisumin voimassaoloaika vastaa kutsussa ilmoitettuja päiviä.

Viisumia haettaessa on esitettävä alkuperäiskappaleet tai oikeaksi todistetut kopiot asiakirjoista, jotka todistavat Venäjän kansalaisen ja viisumihakemuksessa mainittujen ulkomaan kansalaisten välisen sukulaisuuden. Tällaisia asiakirjoja ovat Venäjän Federaation tai ulkomaisen viranomaisen myöntämä avioliittotodistus (puolisot), syntymä- tai adoptiotodistus (alaikäiset lapset).

Hakemuksen mukana on toimitettava myös kopiot viisumia hakevan Venäjän kansalaisen voimassa olevasta passista sekä voimassa olevasta Suomen-viisumista todisteena laillisesta oleskelusta Suomessa. Vaaditut asiakirjat (lukuun ottamatta Venäjän maahanmuuttoviranomaisen myöntämää henkilökohtaista kutsua) on toimitettava tämä verkkosivuston osiossa ”Yksityisvierailuviisumi” annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos viisumi myönnetään, kutsun esittäneen Venäjän kansalaisen on tehtävä lähimpään Venäjän maahanmuuttoviranomaisen aluetoimistoon ilmoitus ulkomaan kansalaisen saapumisesta matkan määränpäähän. Ilmoitus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa ulkomaan kansalaisen saapumisesta Venäjälle.